Beslenme Eğitimi

Beslenme eğitimi, sağlık ve iyilik hali devamına yardımcı olacak besin seçimleri ve beslenme ile ilgili davranışların istekli olarak benimsenmesini sağlamak amacıyla yapılan, çevresel destekle birlikte eğitim yöntemlerinin kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bireye veya gruba beslenme bilimini öğretme sürecidir. Bu eğitimlerde amaç, beslenme bilgilerini arttırmanın yanında kalıcı davranış değişiklerini sağlamaktır. Etkili bir eğitim, bilgiyi günlük yaşamda kullanılabilir hale getirmektedir.
Son yıllarda değişen yaşam tarzları, besinlere ulaşım kolaylığının olması, işlenmiş besin tüketiminin artması bireylerin beslenme düzenini olumsuz etkilemektedir. Beden sağlığını etkileyen faktörler ise dengeli ve yeterli beslenmedir. Ülkelerdeki halk sağlığı ile ilgili otoritelerin önceliklerinden biri de, bireylere etkili olacak yeterli bilgi düzeyine ulaştıracak beslenme eğitimi planlamasıdır.
İyi planlanan beslenme eğitimiyle, beslenme alışkanlığını değiştirme isteği olan bireyleri teşvik ederek, yaşam tarzı ve ekonomik durumlarına uygun, sağlıklı besin seçim yapmalarını sağlamaktır.
Bu eğitimler beslenme davranışlarını iyileştirmeye yönelik programların temelini oluşturmaktadır. Bireylere gerçek bilgileri kazandırmak, sürdürülebilir olan beslenme alışkanlıkları edindirmek, yeterli ve dengeli beslenme düzeni oluşturmak beslenme eğitiminin esas amacıdır.

KAYNAKÇA

  • Ünal, G.(2020). Beslenme eğitiminin lise öğrencilerinde beslenme okuryazarlığı, diyet kalitesi ve beslenme durumu üzerine etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
  • Demir, F.(2020). Fazla kilolu veya obez bireylere farklı yöntemlerle verilen beslenme eğitiminin, vücut kompozisyonuna olan etkisinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul.

Leave a comment